Program "Rodzina 500+" - aktualne informacje.

Dodano 2016-06-02

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji programu „Rodzina 500+” uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie 01.04-01.07.2016 r, to realizator zadania ma trzy miesiące czasu na wydanie decyzji od daty złożenia wniosku. Ośrodek zatem pozostaje w ustawowym terminie do wydania decyzji. Obecnie nadal są przyjmowane wnioski na wspomniane świadczenie, ale równocześnie sukcesywnie wydawane są decyzje w tej sprawie. Prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie cierpliwości - każda wydana decyzja jest dostarczana do wnioskodawcy i po jej odebraniu zostaje wypłacone świadczenie. O decyzji wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą pocztową na adres wskazany we wniosku, bądź, jeśli wnioskodawca zamieszkuje w Pszczynie drogą telefoniczną (o ile numer telefonu został podany we wniosku).

Podsumowując 2 miesiące realizacji programu „Rodzina 500+” informujemy, że:

- złożono 3.968 wniosków (w tym drogą elektroniczną 1.107)
- liczba wydanych decyzji: 1.364
- liczba wypłaconych świadczeń: 3.156
- kwota wypłaconych świadczeń: 1.577.607 zł

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X