Podsumowanie programu 500+

Dodano 0000-00-00

Podsumowując 3 miesiące działania programu Rodzina 500+ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że do Ośrodka wpłynęło 4.370 wniosków, z tego 1182 w formie elektronicznej. Ośrodek wydał już 3.300 decyzji na kwotę 8.780.261,50 zł, co stanowi 17.560 świadczeń. Rekordowa wysokość wypłaconego świadczenia w naszej Gminie, to kwota 4.500 zł miesięcznie na 9 dzieci.

Przypominamy, że wnioski składane od 2 lipca 2016 r. załatwiane są w ciągu miesiąca i nie ma możliwości nadpłaty od miesiąca kwietnia.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X