ŚWIADCZENIA RODZINNE - OD 1 LISTOPADA 2016 r. NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Dodano 2016-08-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017:

- jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie uprawnień oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016 r.;

- w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. ustalenie uprawnień oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane od 1 WRZEŚNIA 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, w godzinach:

poniedziałek 7.00 – 15.30; od wtorku do piątku od 7.00 – 14.30

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X