Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - konkurs FIO 2017.

Dodano 2016-09-05

Uprzejmie informuję, że Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismem nr DPP.II.5341.150.2016.BP z 10 sierpnia 2016 r. zwrócił się do Wojewody Śląskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania informacyjnego z potencjalnymi oferentami, czyli podmiotami niepublicznymi działającymi na terenie województwa śląskiego, zainteresowanymi konkursem ogłoszonym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Przedmiotowe spotkanie zostanie zorganizowane w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Sejmu Śląskiego 13 września 2016 r. w godz. od 10:00 do 13:00. Będzie ono prowadzone przez ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny w załącznikach poniżej:

- informacja

- formularz rejestracyjny

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X