KONTO RODZINNE - INFORMACJE

Dodano 2016-09-19

KONTO RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 123, z późn. zm.) wprowadziła możliwość założenia KONTA RODZINNEGO.

Jak działa KONTO RODZINNE?

Konto może założyć jedynie osoba fizyczna, która otrzymuje świadczenia niepodlegające egzekucji, takie jak:

- program 500+

- zasiłki rodzinne z dodatkami

- świadczenie pielęgnacyjne

- zasiłek pielęgnacyjny

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- zasiłek dla opiekunów

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- zasiłki z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na KONTO RODZINNE mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.

W którym banku można założyć KONTO RODZINNE?

KONTA RODZINNE można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce. Do założenia KONTA RODZINNEGO potrzebny jest numer rachunku bankowego instytucji wypłacającej wskazane wyżej świadczenia (w tym przypadku numer rachunku bankowego tutejszego Ośrodka). Przed zawarciem umowy z wybranym bankiem należy zwrócić się do Ośrodka o wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego tutejszego Ośrodka.

 Ile kosztuje KONTO RODZINNE?

Otwarcie i prowadzenie KONTA RODZINNEGO jest bezpłatne i wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera również opłat za wydanie karty płatniczej i za pobieranie środków z bankomatów tego banku z użyciem karty płatniczej.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X