Dzienny Dom Opieki Medycznej KOBIMED - bezpłatny pobyt !

Dodano 2016-09-21

ZAPRASZAMY

osoby które wymagają codziennej opieki medycznej

do BEZPŁATNEGO  pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej KOBIMED

 

DLA KOGO WSPARCIE ?

Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych (głównie po 65 roku życia), które jednocześnie:

- posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały im udzielone  świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego;
- sa niesamodzielne tj. w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40 - 65 punktów (oceny dokonuje lekarz kierujący do DDOM);
- pochodzą z powiatów Tyskiego, Mikołowskiego czy Pszczyńskiego (do 15 km od siedziby Kobimed)

 

CO ZAPEWNIAMY 

Bezpłatną dzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30 świadczoną przez profesjonalny zespół terapeutyczny DDOM Kobimed zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia w tym m.in.:

- opiekę pielęgniarską i wsparcie opiekunów medycznych
- kompleksową rehabilitację i terapię zajęciową
- konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej

- opieke psychologiczną i logopedyczną, a także porady dietetyka
- edukację dla pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
- bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM
- wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów
- badania diagnostyczne i konsultacje specjalistycze

 

JAK SKORZYSTAĆ

Trzeba złożyć do biura projektu DDOM Kobimed Skierowanie oraz Kartę oceny stanu klinicznego - dokumenty powinny być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarza w szpitalu na wzorach dostępnych na naszej stronie www.kobimed.pl w zakładce DDOM, a także wypis ze szpitala.

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci będą przejmowani według kolejności zgłoszeń.

 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA DOSTĘPNE SĄ:

- w biurze Kobimed przy ul. Centralnej 12 w Kobiórze
- pod numerem telefonu: 32 328-84-34
- na naszej stronie internetowej www.kobimed.pl w zakładce DDOM

 

Projekt realizowany jest przez firmę Kobimed Sp. z o.o. w okresie 01.06.2016 - 31.05.2018, a jego całkowita wartość to 999.297,50 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejkiego Funduszu Społecznego na poziomie 84,28%

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X