Projekt "Adepci Śląskiego Rzemiosła"

Dodano 2016-09-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zaprasza do zapoznania się z informacjami nt. Projektu "Adepci Śląskiego Rzemiosła" realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

INFORMACJE O PROJEKCIE

ULOTKA

PLAKAT

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X