"Nowa szansa na lepszą przyszłość" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Dodano 2016-12-14

PLAKAT - TUTAJ

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesiona konkurencyjność na rynku pracy u max. 48 Uczestników Projektu (29 kobiet,19 mężczyzn).

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracujących w przedsiębiorstwach:

  • sektora MŚP,
  • przechodzących procesy restrukturyzacyjne
  • odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej
  • znajdujących się w sytuacji kryzysowej

W szczególności zapraszamy: kobiety i mężczyzn, którzy byli bądź są pracownikami jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych(kooperujących).

W ramach projektu oferujemy:

 

  • Doradztwo Zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • Poradnictwo psychologiczne
  • SZKOLENIE ZAWODOWE zakończone egzaminem VCC, z zakresu; audytor energetyczny, monter urządzeń energii odnawialnej, projektant stron internetowych ( webmaster), recepcjonista hotelowy
  • 3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
  • Pośrednictwo pracy

 

ZAPEWNIAMY:

 
- STYPENDIUM SZKOLENIOWE,

- PŁATNY 3- miesięczny STAŻ ZAWODOWY,

- catering podczas szkolenia zawodowego,

- zwrot kosztów dojazdu,

- certyfikat potwierdzający pozyskane kwalifikacje,

- wykwalifikowana kadrę trenerską,

- materiały szkoleniowe.

Zapisy możliwe są poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej projektu: http://mcdk.info.pl/projekty/nowa-szansa-na-lepsza-przyszlosc/dokumenty-do-pobrania/

 

Zespół projektu „Nowa szansa na lepszą przyszłość”

Dane kontaktowe :

nowaszansa@mcdk.com.pl tel.: 501 933 988

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X