Ogłoszenie o wynikach konkursu "Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy Pszczyna"

Dodano 2016-12-22

 

OGŁOSZENIE - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X