Mrozy - pomoc.

Dodano 2017-01-10

Mając na uwadze trudne warunki atmosferyczne, stanowiące wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, jak również osób starszych, niepełnosprawnych, które są samotne i nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych) o nr 987 dla osób bezdomnych pod którym można uzyskać informacje o instytucjach udzielających pomocy z zakresu schronienie i wyżywienie.

Ponadto wszystkie osoby potrzebujące pomocy w zakresie schronienia lub posiadające informacje o osobach potrzebujących takiej pomocy na terenie gminy Pszczyna mogą zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna:

- osobiście

- telefonicznie - nr 32 210 41 73

- pocztą e-mail - opspszczyna@wp.pl

czynne:

poniedziałek w godz. 7.00 - 16.00,

od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

 

Ponadto istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do Straży Miejskiej pod nr telefonu:

32 210 28 50 lub 32 210 43 73

- telefony czynne całą dobę

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X