Klub Seniora - wycieczka

Dodano 2017-08-14

W dniu 09.08.2017r. w ramach Klubu Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie odbyły się zajęcia wyjazdowe do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Koordynator Ogrodu – Pani Barbarę Ziemer - oprowadziła Seniorów po Ogrodzie Źółtym. Mieli oni możliwość poznać kolekcje na Sośniej Górze zlokalizowane wokół Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Seniorzy zobaczyli także wystawę fotograficzną poświęconą ptakom oraz mogli wejść na wieżę widokową, z której była widoczna cała panorama Śląska i Beskidów. Po zakończeniu spaceru z przewodnikiem
w cieniu drzew Seniorzy odpoczywając wypili kawę w okolicznej kawiarence.

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X