Wydawanie żywności dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Dodano 2018-02-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że w dniu 09.02.2018 r. od godziny 9.00 do 17.00  oraz w dniach 08.02.2018 r., 12.02.2018 r., 13.02.2018 r. od godziny 8.00 do 15.00 będzie wydawana żywność dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w siedzibie budynku „Kaniówka”, Piasek ul. Katowicka 63 (wydawanie żywności odbędzie się z boku budynku od strony parkingu).
Klienci zostaną poinformowani o indywidualnych terminach odbioru żywności przez pracowników socjalnych z rejonu.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X