Zawieszenie działalności grupy wsparcia dla osób doznających przemocy

Dodano 2018-03-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że działalności grupy wsparcia dla osób doznających przemocy została zawieszona. W przypadku zebrania wystarczającej liczby osób zainteresowanych udziałem w zajęciach, działalności grupy zostanie wznowiona.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X