Stypendia szkolne 2018/2019 - informacja.

Dodano 2018-08-08

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

-
od 20.08.2018r. do15.09.2018r.
- słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 15.10.2018r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 5a, pokój nr 21.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X