Są środki na budowę sali gimnastycznej w Porębie !

Dodano 2018-10-08

989 700 zł otrzyma gmina Pszczyna na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Sala gimnastyczna w Porębie to temat każdego spotkania z mieszkańcami Poręby. Jest to ostania szkoła w gminie, która nie posiada swojej sali gimnastycznej. Warto nadmienić, że ostatnia sala wybudowana została w Rudołowicach w 2011 roku.

- Dzięki mojej decyzji o utworzeniu Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego pojawiła się możliwość, aby mieszkańcy Poręby złożyli wniosek o projekt sali. Jednym z inicjatorów winsoku był radny Stanisław Goraus.

Wówczas pomimo burzliwej dyskusji w Radzie Miasta zdecydowaliśmy o tym, iż wyrażamy zgodę na dopuszczenie projektu na zaprojektowanie sali, wiedząc że konsekwencją tego będzie potrzeba zabezpieczania środków finansowych na jej budowę. Od tego momentu rozpoczęliśmy poszukiwania funduszy zewnętrznych, najpierw u Marszałka Województwa Śląskiego a następnie w Ministerstwie Sportu. Osobiście kilkakrotnie odwiedziłem Ministerstwo. Spotkałem się również z Wiceministrem Janem Widerą podczas Śląskich Smaków w Pszczynie, gdzie rozmawialiśmy o dofinansowani boiska sportowego w Łące, budowie sali gimnastycznej w Porębie oraz remoncie stadionu miejskiego. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że dwa z 3 projektów znalazły akceptację w ministerstwie - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol.

Ogromne zaangażowanie mieszkańców przekonało radnych do tego, aby wprowadzić do budżetu gminy środki finansowe w ramach PBO na realizację projektu sali.

Wniosek o dofinansowanie merytoryczny referat rozwoju i funduszy europejskich wraz z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę złożył w ministerstwie w 1 kwartale 2018 roku. Został on pozytywnie oceniony czego efektem jest plan dofinansowania budowy sali.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X