Ostrzeżenie - podszywanie się pod opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Dodano 2018-10-29

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie informujemy, że każda opiekunka zatrudniona w tutejszym Ośrodku posiada zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za opiekunkę, należy skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem, w celu potwierdzenia tożsamości pracownika.

Dzwonić można pod następujące numery telefonów OPS: 32 210 41 73, 32 210 58 10, ewentualnie na policję tel. 112 lub 997, celem zgłoszenia niepokojących Państwa wątpliwości.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X