Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, pomoc psychologa - informacja.

Dodano 2019-04-01

Informujemy, że w dniu 29.04.2019 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników socjalnych Panią Dominikę Gajko oraz Pana Marcina Kapicę.  
Od 03.04.2019 r. co drugą środę dyżuruje psycholog. Pomoc będzie udzielana osobom doznającym przemocy po wcześniejszej konsultacji z pracownikami socjalnymi Ośrodka Panią Dominiką Gajko oraz Marcinem Kapicą.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X