"GraduatON" - projekt współfinansowany ze środków PFRON - informacje

Dodano 2019-07-18

Zapraszamy do zapoznania się z "GraduatON" - projektem współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanym przez Międzynarodową Fundację "Reaxum".

OPIS PROJEKTU: TUTAJ

PLAKAT: TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X