STYPENDIA SZKOLNE 2019/2020 - INFORMACJA

Dodano 2019-08-05

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

- od dnia 01.09.2019 do dnia 15.09.2019

- słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 01.10.2019 do dnia 15.10.2019

- dla uczniów i słuchaczy szkół,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym od dnia 01.02.2020 do dnia 15.02.2020

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a
- pokój nr 21

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X