Plan postępowania o udzielenie zamowień publicznych w 2020 r.

Dodano 2020-02-04

 

 

Plan postępowania o udzielenie zamowień publicznych w 2020 r. - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X