Informacja dotycząca Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dodano 0000-00-00

Informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzony przez pracowników socjalnych Pana Marcina Kapicę oraz Panią Dominikę Gajko udziela wsparcia oraz poradnictwa w formie telefonicznej w godzinach pracu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie tj. od 7.00 do 15.00.

Udzielane wsparcie skierowane jest do mieszkańców Gminy Pszczyna, a w szczególności dla osób doznających przemocy w rodzinie pod nr telefonu: 32 210 41 73.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X