Żywność z POPŻ

Dodano 2020-04-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu POPŻ rozpoczyna dystrybucję kolejnych 5,5 ton żywności dla 700 rodzin z terenu gminy Pszczyna.

Żywność jest dostarczana bezpośrednio do rodzin przy współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Pszczyna oraz Strażą Miejską w Pszczynie.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X