Ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID 19

Dodano 2020-04-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, iż w dalszym ciągu do odwołania utrzymuje wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu.

Informujemy również, że wprowadzone ograniczenia nie powodują i nie powodowały zaniechania realizacji zadań ciążących na OPS, a wszystkie sprawy załatwiane są w terminie.

Wprowadzone ograniczenia, to:

- wykonywanie zadań wyłączające bezpośrednią obsługę klienta,

- osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00 w soboty i niedziele w godzinach 7:30-19:00 (tel.: 322104173).
Dodatkowo zalecany jest kontakt elektroniczny e-mail ops@pszczyna.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej,

- klienci mogą pozostawiać wnioski bezpośrednio w urnie znajdującej się na I piętrze w siedzibie Ośrodka,

- jeżeli załatwienie sprawy wymaga osobistej wizyty w Ośrodku, Klient zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i czasie spotkania w siedzibie Ośrodka. Uzgodnione spotkanie z pracownikiem Ośrodka odbędzie się z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa (wyposażenie w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, zachowanie obowiązującego dystansu),

- wszystkie wypłaty świadczeń są realizowane na bieżąco,

- kasa czynna w godzinach 13:00-14:15 przy czym w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba, zaś osoby przebywające na zewnątrz powinny zachować 2 metrowy odstęp między sobą. Zaleca się założenie bezpłatnego konta rodzinnego (które jest wolne od egzekucji), pozwalającego na bezgotówkowe wypłaty,

- Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,

- wnioski na świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zalecamy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty polskiej, druki do pobrania na stronie internetowej Ośrodka,

- Dyrektor Ośrodka nie przyjmuje stron do odwołania,

- informujemy również, że zajęcia w Klubie Seniora oraz działania projektowe „Droga do zmiany” nadal zostają wstrzymane do odwołania.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X