Osobisty Plan Awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Dodano 2020-05-12

Osobisty Plan Awaryjny to publikacja Rzecznika Praw Obywatelskich opracowana przez Biuro Rzecznika, we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w formie krótkiego poradnika zawierającego praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Poradnik - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X