Pilotażowy Program PFRON

Dodano 2020-06-09

Pilotażowy Program PFRON "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2020 r. - tutaj

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X