Ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID 19

Dodano 2020-06-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszej gminy koronawirusa SARS-CoV-2 w dalszym ciągu zalecany jest kontakt z Ośrodkiem w formie elektronicznej tj.: e-mail: ops@pszczyna.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się pojedynczo i tylko w wyznaczonych miejscach:

- w sprawach ogólnych na I piętrze budynku (siedziba główna) WEJŚCIE NR 1

- w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego na parterze budynku (siedziba główna) WEJŚCIE NR 2

- w sprawach pomocy społecznej (budynek obok siedziby głównej) WEJŚCIE NR 3

Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych bądź przyłbic i zastosowania dwumetrowego dystansu, prosimy również o dezynfekowanie rąk przy wyjściach do budynków Ośrodka.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00, natomiast kasa od 12:00 do 14:00.

Wypłaty świadczeń odbywają się we wskazane w decyzjach administracyjnych dni, jednak ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do zastosowania bezgotówkowej formy wypłat (np. na bezpłatne konto rodzinne).

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X