Stypendium szkolne i zasiłek szkolny od 2 sierpnia 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie!

Dodano 2011-07-26

Na podstawie uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. od dnia 2 sierpnia 2011 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie został upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i tym samym wszelkie sprawy dotyczące stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych będą załatwiane przez Ośrodek.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X