Składanie wniosków 500+ w formie tradycyjnej od 1 kwietnia 2021 oraz innych wniosków

Dodano 2021-03-23

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju, zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa Klientów  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Z tego względu pracownicy  Ośrodka nie będą osobiście przyjmować wniosków, a wypełnione wnioski można pozostawić w wyznaczonych urnach na korespondencję  znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka, przesłać pocztą bądź złożyć wniosek w formie elektronicznej.  

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Ośrodka przy ul. Kilińskiego 5a w Pszczynie na wystawionych stojakach, można je również pobrać ze strony internetowej:

link: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019.

Przypominamy, że w dalszym ciągu można składać wnioski w formie elektronicznej (za pomocą platformy ePUAP, portalu Emp@tia, PUE ZUS, a także przez kanał bankowości internetowej większości banków), do czego Państwa serdecznie zachęcamy.

Bezpośrednia obsługa Klientów zostaje ograniczona do minimum (tylko w sprawach tego wymagających np. złożenie wyjaśnień, wezwanie).

Złożenie wniosku nie wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Ośrodka.

Wszelkich informacji udzielają telefonicznie pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych  tel. 32 2104173; 32 2105810  wewn. 41.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X