заява про виплату одноразової грошової допомоги громадянам України (300 ZŁ)) wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienięznego obywatelom Ukrainy (300 ZŁ)

Dodano 2022-03-17

заява про виплату одноразової грошової допомоги громадянам України (300 ZŁ) docx

wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienięznego obywatelom Ukrainy (300 ZŁ) docx

заява про виплату одноразової грошової допомоги громадянам України (300 ZŁ) pdf

wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienięznego obywatelom Ukrainy (300 ZŁ) pdf

дноразова грошова допомога, передбачена ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогугромадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів, ст. 583)

Jednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)

 

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X