Wsparcie z PFRON na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach Modułu I programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Dodano 2022-05-10

Informujemy, iż osoby niepełnosprawne z Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, mogą uzyskać wsparcie z PFRON na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach Modułu I programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".
PFRON oferuje pomoc na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Wnioski o dofinansowanie na zaopatrzenie w wyroby medyczne można składać w PCPR w Pszczynie, przy ul. Dworcowej 23 (osobiście lub pocztą).
Wzory wniosków w języku polskim i ukraińskim dostępne są na stronie internetowej pcprpszczyna.pl /zakładka do pobrania/ oraz w siedzibie PCPR. Wniosek może być złożony w obu wersjach językowych, jednakże wniosek w języku ukraińskim ma charakter pomocniczy, dla dokumentacji programowej istotny jest wniosek w języku polskim.

ULOTKA UA

ULOTKA PL

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X