STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2012/2013

Dodano 2012-09-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, informuje, że od 1 października 2012 r. zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego, z kwoty 351 zł  na kwotę 456 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Od 1 października zmienia się również kwota przelicznika do ustalenia dochodu uzyskiwanego z  gospodarstwa rolnego z 1 hektara przeliczeniowego - z kwoty 207 zł na kwotę 250 zł.  
 
Termin składania wniosków o stypendia na rok szkolny 2012/2013 upływa 17 września br. (za wyjątkiem uzasadnionych przypadków).

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X