Od 1 października 2012 nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej

Dodano 2012-10-01

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1. kryteria dochodowe:
a. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,
b. dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;

2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a. maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
b. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X