"Becikowe" od 1 stycznia 2013 r.

Dodano 2012-12-03

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Jeżeli dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych (czyli bez względu na dochód).

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X