Bezpłatny projekt finansowany ze środków UE "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy".

Dodano 2014-03-14

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, prowadzi bezpłatny projekt finansowany ze środków UE "Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy".

Projekt zakłada różnorodne formy wsparcia dla chorych, szczególnie osób z małych miasteczek i wsi pozbawionych dostępu do specjalistycznej pomocy, takiej jak zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, doradcą zawodowym, prawnikiem.

Sprawa pilna, gdyż projekt kończy się  w listopadzie 2014 r. !

Informacje dostępne pod numerem
tel./fax: 12 430 07 58
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków
www.fundacja-sm.org
e-mail: biuro@fundacja-sm.org

 

zobacz więcej

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X