Służby monitorują sytuację pogodową

Dodano 2014-05-14

W środę rano u Burmistrza odbyło się spotkanie wszystkich służb odpowiedzialnych za monitorowanie i koordynowanie akcji w przypadku wystąpienia zagrożeń kryzysowych. W spotkaniu uczestniczyli Zdzisław Grygier, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, który na zarządzenie burmistrza koordynuje pracą zespołu antykryzysowego. Edward Bogacz, komendant Straży Miejskiej, Stanisław Kuglarz, inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Miejskiego, Gabriela Januszewska, dyrektor AZK, Jacek Lebioda, dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni, Sonia Marekwia, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszyscy pracownicy, którzy wzięli udział w spotkaniu mają odpowiednią wiedzę i kwalifikację do prowadzenie podobnych działań. W podobnym składzie zespół działał w 2010 oraz 2013 roku. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia powodziowego, jednak ze względu bezpieczeństwa służby miejskie stale monitorują sytuację w gminie.

Z informacji meteorologicznych wynika, że w najbliższych dniach mogą wystąpić obfite opady powodujące lokalne podtopienia oraz zalania piwnic i posesji.

W przypadku wystąpienia zagrożeń mieszkańcy powinni zgłaszać wszelkie informacje pod całodobowy nr telefonu 32/ 447-08-00 do Referatu Zarządzania Kryzysowego.

W związku z przewidywanym załamaniem pogody prosimy mieszkańców o sprawdzenie i udrożnienie rowów melioracyjnych przylegających do posesji.

Burmistrz apeluje do mieszkańców o ostrożność. Należy śledzić informację i komunikaty o warunkach pogodowych. Na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Miejskiego będziemy przekazywali informacje o pogarszających się warunkach pogodowych. Można także korzystać z serwisów internetowych. Jednym z nich jest portal www.meteo.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe prognozy na najbliższe godziny.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X