Wyprawka szkolna - rok szkolny 2014/2015

Dodano 2014-06-27

Pszczyński Zarząd Edukacji informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. –  „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2014/2015.

W związku z faktem, iż prawodawca kwestie związane z przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem scedował na dyrektorów szkół – wniosek o powyższą pomoc składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Termin składania wniosków dla szkół mających siedzibę na terenie gminy Pszczyna: 05.09.2014 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek (DOC 130KB)

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X