Komunikat dla osób poszkodowanych na skutek nawałnicy, która przeszła przez gminę Pszczyna 8 lipca 2014r.

Dodano 2014-07-09

Osoby poszkodowane na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które potrzebują pomocy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych czy usunięcie skutków nawałnicy, a które wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie ich zaspokoić czy wykonać, mogą zgłosić się z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie o pomoc.

Zasiłki nie mają charakteru odszkodowania, a ich celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób poszkodowanych i pomoc przy usunięciu szkód poniesionych w budynkach lub lokalach mieszkalnych.  

Informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a tel. 32 210 41 73.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X