Podprogram 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że w dniu 03.11.2017 r. od godziny 8.00 do 15.00 odbędzie się wydawanie żywności z programu żywnościowego FEAD 2017/2018 dla mieszkańców: Wisły Wielkiej, Wisły Małej, Studzienic, Poręby, Brzeźc, Łąki, Pszczyny, natomiast w dniu 06.11.2017 r. w godzinach 8.00 do 15.00 będzie  wydawana żywności dla mieszkańców Ćwiklic, Rudołtowic, Studzionki, Piasku, Czarkowa.

Miejsce wydawania żywności: Ośrodek Kultury „Kaniówka”, Piasek ul. Katowicka 63

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych i reklamówek.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki