Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje problem uzależnienia od alkoholu pomocy udzieli ci Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Domowej i Rodzin z Problemem Alkoholowym mieszczący się w Ośrodku Pomocy Społecznej /siedziba Klubu Integracji Społecznej/. 
W Punkcie w każdy poniedziałek i piątek od godziny 7.00.-15.00 pomocy udziela starszy specjalista pracy socjalnej mgr Anita Imiołczyk.

W sytuacjach nagłych pomoc możliwa jest przez wszystkie dni tygodnia od godziny 7.00.do 15.00 

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki