Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych

Co możesz u nas uzyskać ?

  • pomoc w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, małżeńskich, koleżeńskich itp.,
  • pomoc w przeprowadzaniu trudnej rozmowy pomiędzy stronami konfliktu w sposób uporządkowany i bezpieczny,
  • wsparcie ze strony mediatora w formułowaniu ugody satysfakcjonującej dla każdej ze stron konfliktu

Zapewniamy:

  • bezpłatną poradę
  • gwarancję poufności
  • bezstronność i neutralność mediatora
  • neutralny grunt (pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej)


Punkt ten mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a /siedziba Klubu Integracji Społecznej/, a prowadzi go pracownik socjalny mgr Aleksandra Faron.

Zapraszamy w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.00
Telefon: 032 210-41-73
E-mail:
opspszczyna@wp.pl

Zapewniamy pełną dyskrecją !

Nasze porady są całkowicie bezpłatne !

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki