Stypendia szkolne 2021/2022

Dodano 2021-08-05

S T Y P E N D I A    S Z K O L N E 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

- od dnia 01.09.2021 do dnia 15.09.2021

- słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 01.10.2021 do dnia 15.10.2021

- dla uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w miesiącu lutym od dnia 01.02.2022 do dnia 15.02.2022

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 3b wejście nr 4

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X