Warsztaty edukacyjne 2018

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2017 w dniu 28.03.2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie w godzinach 8:00-11:00 oraz 11:30-14:30 odbyły się warsztaty edukacyjne (ekonomiczne, żywieniowe, kulinarne, niemarnowania żywności).

W ramach warsztatu udział wzięło 26 uczestników.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X