Warsztaty edukacyjne 2019

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2018 w dniu 21.02.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie w godzinach 9:00-13:00 odbyły się warsztaty edukacyjne. Działania składały się z 4 modułów:

1. Moduł I „Fasola i daktyle w roli głównej” –warsztaty kulinarne
2. Moduł II „Fakty i mity dotyczące prawidłowego odżywiania” – warsztat dietetyczno –żywieniowy
3. Moduł III „Jak zaplanować domowe wydatki?” – warsztat edukacji ekonomicznej
4. Moduł IV „W jaki sposób nie marnować żywności? – gra edukacyjna” – warsztat przeciwdziałania marnowaniu

W ramach warsztatu udział wzięło 16 uczestników.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X