Warsztaty edukacyjne 2021

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 w dniach 10.03.2021, 15.03.2021 oraz 17.03.2021 odbyły się warsztaty edukacyjne, które dotyczy niemarnowania żywności. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego warsztaty nie mogły odbyć się stacjonarnie. W związku z powyższym z uczestnikami po uprzednim ustaleniu terminu zostały przeprowadzone rozmowy telefoniczne.

W ramach warsztatu udział wzięło 15 uczestników.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X