Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, iż od dnia 01.01.2021 r. na Inspektora ochrony danych osobowych wyznaczona została Pani Monika Gazda - kontakt: monikagazda@interia.pl

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X