Projekt unijny w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021"

 

PODSTAWOWE INFORMACJE: TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X