Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego rozpatrywane są na bieżąco. Ustalenie prawa do w/w świadczenia wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które niejednokrotnie wiąże się z koniecznością wystąpienia o udostępnienie danych do innych instytucji, co może wydłużyć czas rozpatrzenia wniosków.

W przypadku przyznania świadczenia nie są wysyłane informacje tradycyjną drogą pocztową (za wyjątkiem decyzji negatywnej) lecz informacja zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail ( podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe). Informację można również odebrać w siedzibie Ośrodka, a jej nie odebranie nie spowoduje wstrzymania wypłaty świadczenia, które będzie wypłacone po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i ustaleniu do niego prawa.

 

WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO - INFORMACJE - TUTAJ

 

USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM - TUTAJ

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (DOCX) - TUTAJ

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (PDF) - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X